Wizyta Grupy „Żabki” w Szkole Podstawowej Nr 4

W ramach przygotowania do rozpoczęcia edukacji szkolnej, grupa przedszkolna „Żabki” odwiedziła Szkołę Podstawową Nr 4. Celem wizyty było zapoznanie dzieci z nowym środowiskiem, które wkrótce stanie się ich miejscem codziennej nauki i zabawy.

Podczas wizyty dzieci miały okazję:

Zwiedzić budynek szkoły, w tym sale lekcyjne, bibliotekę, plac zabaw.
Poznać nauczycieli i starszych uczniów, co pomogło w złagodzeniu ewentualnych obaw związanych ze zmianą środowiska.
Wziąć udział w krótkich zajęciach demonstracyjnych, dającym poczucie, jak wygląda nauka w szkole.
Wizyta ta była ważnym krokiem w przygotowaniu dzieci do nowego etapu w ich edukacji i życiu. Spotkanie z nauczycielami i uczniami, a także możliwość zobaczenia i doświadczenia szkolnej atmosfery, przyczyniło się do wzrostu ich entuzjazmu i ciekawości odnośnie nadchodzących lat szkolnych.

opracowała: Joanna Rzegotka