Historia Przedszkola nr 2

Przedszkole nr 2 rozpoczęło działalność 2 maja 1961 roku. Powstało dzięki interwencji Rady Zakładowej przy Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, która zgłosiła wniosek o utworzenie miejsc w placówce opiekuńczej dla dzieci matek pracujących. Siedzibą jedno oddziałowego Przedszkola dla dzieci 6 letnich w liczbie 35, z trzema posiłkami dziennie była Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie. Były to bardzo trudne i uciążliwe warunki lokalowe oraz organizacyjne. Bolączką rozrastającego się miasta była potrzeba zwiększenia ilości miejsc w przedszkolu, szczególny brak takiej placówki odczuwali mieszkańcy nowych wówczas osiedli np. Starowiejska. Właśnie tutaj zlokalizowano budowę przedszkola o kubaturze 3143 m3. W dniu 31.X.1965 r. odbyło się uroczyste przekazanie budynku władzom Wydziału Oświaty i Rady Miejskiej. Natomiast 1.01.1966 r. Przedszkole nr 2 zaczęło funkcjonować w nowym budynku przy ul. Metalowców 8 jako przedszkole 3 oddziałowe z miejscami na 100 osób. Uczęszczało wówczas 90 dzieci. Od 1.01.1970 r. placówka stała się przedszkolem cztero oddziałowym, czas pracy placówki od 630 – 1600. Na skutek reorganizacji placówki od 1.09.1996 roku przedszkole posiada 6 oddziałów dla dzieci 6 letnich, czynnych 5 godzin dziennie, 4 grupy dzieci obowiązuje zmianowość, uczęszcza wówczas około 150 dzieci. Nie ma już posiłków i opłaty stałej za przedszkole. W związku z niżem demograficznym i zmniejszeniem się ilości dzieci6 letnich uczęszczających do przedszkola od 1.09.2002 r. zostają otwarte 2 oddziały dla dzieci młodszych 3,4,5 latków, także na 5 godzin dziennie bez posiłków i opłaty stałej. Dla wielu rodziców borykających się z bezrobociem i poszukiwaniem pracy jest to nieoceniona pomoc, bo również i ich dzieci mogą uczęszczać i korzystać z zajęć dydaktyczno – wychowawczych w placówce przedszkolnej pod fachową opieką. Obecnie do naszej placówki uczęszcza 120 dzieci, posiadamy 5 oddziałów które od 1 września 2018 roku są 10 godzinne. Przedszkole cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym. Obecnie rodzice są świadomi tego, co daje ich dzieciom placówka przedszkolna.

Przedszkole pracuje w godzinach : od 6:30 do 16:30.