Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana

jest w godzinach 7:00 – 12:00

6:30-8:30
Schodzenie się dzieci, indywidualna realizacja zadań edukacyjnych. Wspólna zabawa z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Wykonywanie zadań indywidualnych. Zabawy i ćwiczenia ruchowe. Porządkowanie Sali, czynności samoobsługowe, wdrażanie do kulturalnego zachowania.

8:30 -9:00
Śniadanie

9:00-10:30
Zajęcia dydaktyczne integrujące treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych z całą grupą, w zespołach wg planu, w sali lub na powietrzu. Zabawa ruchowa.

10:30-11:30
Obserwacja dzieci. Praca indywidualna, korekcyjno – wyrównawcza z grupą dzieci.

11:30-12:00
Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe. Obiad.

12:00-14:00
Cisza. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14:00-14:30
Zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie, spacery, wycieczki.

15;00-16;30
Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Zaplanowanie zadań na dzień następny, słuchanie utworów literackich, recytowanie wierszy, rozmowy na temat słuchanych utworów, dzielenie się wrażeniami z minionego dnia. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Tygodniowy plan zajęć dydaktycznych w Przedszkolu nr 2 w Andrychowie

poniedziałek

 1. rozwijanie mowy i myślenia dzieci,
 2. rozwijanie sprawności ruchowej

wtorek

 1. działalność plastyczno-konstrukcyjna
 2. umuzykalnienie
 3. angielski

środa

 1. kształtowanie pojęć matematycznych
 2. rozwijanie sprawności ruchowej

czwartek

 1. działalność plastyczno-konstrukcyjna
 2. umuzykalnienie
 3. angielski

piątek

 1. rozwijanie mowy i myślenia dzieci
 2. rozwijanie sprawności ruchowej