Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców

na rok szkolny 2023/2024

Kwota – 100 zł

za każde dziecko