W ramach jesiennych aktywności, grupa przedszkolna „Żabki” spędziła pełen radości i nauki dzień w ogrodzie przedszkolnym. Głównym punktem programu było sadzenie tulipanów, co pozwoliło dzieciom na bezpośredni kontakt z naturą i naukę podstaw ogrodnictwa.

Podczas zajęć dzieci:

Uczyły się, jak prawidłowo sadzić cebulki tulipanów, co rozwijało ich umiejętności manualne i zrozumienie procesów przyrodniczych.
Dowiedziały się więcej o tulipanach, ich roli w ekosystemie oraz sposobach pielęgnacji.
Miały okazję do pracy w grupach, co wzmacniało ich umiejętności współpracy i komunikacji.
Po pracy w ogrodzie, dzieci brały udział w różnorodnych zabawach na świeżym powietrzu, co sprzyjało ich rozwojowi fizycznemu oraz dawało możliwość zabawy i relaksu po edukacyjnych aktywnościach.

Dzień zakończył się poczuciem dumy i radości z wykonanej pracy oraz niecierpliwym oczekiwaniem na wiosenne zakwitnięcie tulipanów.

opracowała: Joanna Rzegotka