1. Powitanie piosenką ,, Na powitanie wszyscy razem”.
  1. Rozwiązanie zagadek ( na tablicy umieszczona jest flaga i godło Polski ) :

– Pytanie nietrudne- każdy to przyzna , jak się nazywa nasza Ojczyzna ? ( Polska )

-Biel na niej jest i czerwień , powiewa pięknie ,gdy wiatr się zerwie ( flaga )

-W górach mieszka wielki ptak. To jest naszej Polski znak

Zobaczysz go kiedyś może , to jest przecież biały…(orzeł )

  1. ,,Nasze barwy ojczyste” – przypomnienie znaczenia barw na fladze Polski ( biel –czystość, serce czyste, czerwień – miłość ) -dzieci opisują wygląd godła i flagi państwowej.
  1. Zabawa ruchowa ,,Chorągiewki na wietrze ”- połowa dzieci z grupy otrzymuje kartki białe ,druga część grupy- kartki w kolorze czerwonym. Na przerwę w nagraniu ( odgłos wiatru ) zadaniem dzieci jest dobrać się w pary , tak aby powstała flaga biało-czerwona .
  1. Rozmowa na podstawie wiersza: „Kto Ty jesteś? Polak Mały”. Próba wspólnego przedstawienia wiersza.
  1. Zabawa słowna ,, Prawda -fałsz ”– nauczyciel mówi zdanie np.,, Mieszkamy w Polsce” , ,,Nasza stolica to Warszawa ”, ,,Flaga Polski ma kolor biało- niebieski ”-zadaniem dzieci jest określenie , czy to prawda czy fałsz .
  1. Zabawa ruchowo-słuchowa ,, Baczność – hymn Polski ”. Dzieci poruszają się do muzyki ( nagrań melodii z różnych regionów Polski np. melodia góralska, Lasowiak i inne ) . W momencie , gdy dzieci usłyszą hymn państwowy mają za zadanie przybrać właściwą postawę –stanąć nieruchomo na ,,baczność ”a gdy słyszą inną muzykę – tańczą swobodnie.
  1. Zadanie ,,Flaga Polski ” –na stoliku leżą pocięte paski kolorowego papieru . Zadaniem dzieci jest odnalezienie właściwych barw, umieszczenie ich i przyklejenie na szablonie flagi.
  1. Zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki: „Jestem Polakiem”.