DO RODZICÓW !

 

DYŻUR WAKACYJNY

 

 

 

Dyżur odbędzie się :

Lipiec Przedszkole nr 2 w Andrychowie , ul. Metalowców 8

              od godz. 6.30 – 16.30

Stawka za żywienie : 8,70 zł

 

Sierpień Przedszkole nr 5 w Andrychowie , ul. Słowackiego 9

                  od godz. 6.30 – 16.30

 

Stawka za żywienie: 9,00 zł

Informujemy, iż zapisy na dyżur będą trwały od dnia 06 maja do dnia

17 maja u wychowawczyń grup.

Od 20 maja do 31 maja składanie wniosków w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza oraz podpisywanie informacji dotyczących żywienia            i pobytu dziecka.

Nie dotrzymanie wyżej wymienionych terminów skutkuje skreśleniem              z listy kandydatów na dyżur.

Na dyżur wakacyjny należy wyposażyć dzieci w obuwie zamienne, ręczniki frotowe, chusteczki higieniczne, bidon lub butelkę z wodę dla dzieci 3 i 4 letnich poduszeczkę i kocyk.