Zajęcia dla pięciolatków –  „Krople Deszczu”

 • Cel zajęć: Utrwalanie umiejętności przeliczania w zakresie od 1 do 10.
 • Opis zajęć:
  • Rozpoczęcie: Rozpoczęcie zajęć od krótkiej rozmowy na temat deszczu i kropli deszczu, zachęcając dzieci do dzielenia się swoimi doświadczeniami.
  • Liczenie kropli deszczu: Dzieci liczyły krople deszczu od 1 do 10, korzystając z ilustracji lub obrazów kropel deszczu.
  • Gra w zgadywanie: Nauczyciel prezentował karty z ilustracjami różnych ilości kropel deszczu, a dzieci próbowały odgadnąć, ile kropli jest na każdej karcie.
  • Zabawy matematyczne: Dzieci miały okazję wykorzystać ilustracje kropli deszczu do rozwiązywania prostych zadań matematycznych, takich jak dodawanie i odejmowanie w zakresie od 1 do 10.
  • Kreatywna aktywność: Podczas zajęć dzieci tworzyły własne krople deszczu z bibuły lub kolorowego papieru, a następnie układały je w odpowiedniej ilości, aby praktykować przeliczanie.
  • Piosenki i rymowanki: Zajęcia były urozmaicone śpiewaniem piosenek i rymowanek związanymi z tematem kropli deszczu i liczenia, co wprowadzało element zabawy i rytmu do procesu nauki.
 • Podsumowanie: Zajęcia z tematem „Krople Deszczu” były interaktywnym i przyjemnym sposobem na utrwalanie umiejętności przeliczania od 1 do 10, jednocześnie eksplorując fascynujący temat deszczu.